Ana Sayfa

Son yazılar

DÜNYEVİLEŞME TEHLİKESİ

Hamd , Alemlerin Rabbi Allah’a ;salat ,O’nun mahlukatının en hayırlısı Muhammed’e (sav), âline ve bütün ashabına olsun. Allah (svt) ,bir kaç ayetinde şöyle buyurmaktadır: Bakara Suresi, 264. ayet: Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak

ZORLUKLA BERABER GELEN HAYIR

Hamd , Alemlerin Rabbi Allah’a ;salat ,O’nun mahlukatının en hayırlısı Muhammed’e (sav), âline ve bütün ashabına olsun. Allah(svt) Bakara suresi 216. Ayette buyuruyor ki: “…Hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlı olabilir. Sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir.Allah bilir siz bilmezsiniz.” İnsan başına gelen zorluklarda hemen peşin hüküm kesmemelidir. Belki başına gelen bir

İSLAM’DA DAVETÇİ VE ÖZELLİKLERİ

Hamd ,Alemlerin Rabbi Allah’a ;salat ,O’nun mahlukatının en hayırlısı Muhammed’e (sav), âline ve bütün ashabına olsun. İslam dini  insanlara davet yapmayı ,Hakkı gizlemeden haykırmayı, insanların kınamasından çekinmeden hakikatleri dile getirmeyi emreder. Kendini davetçi kabul eden bir Müslüman ,bir çok fedakarlıklara sabır göstermesi gerekir. Çünkü  davetçi yeri gelir zalimler ,müşrikler ,kafirler topluluğu tarafından eziyete uğrayabilir ,ailesi

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.