Tag Archives: iman

MÜSLÜMAN’IN ŞAHSİYETİ

Hamd , Alemlerin Rabbi Allah’a ;salat ,O’nun mahlukatının en hayırlısı Muhammed’e (sav), âline ve bütün ashabına olsun.
“Rahman’nın has kulları yeryüzünde vakarla yürürler, kendilerine bir cahil sataştığı
zaman selam der işlerine bakarlar” ( Furkan Suresi , 63)

“Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz!”

“Salih olanları, saliha olanlarla evlendirin.”
(Darimi, Nikâh, 10)

“Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler temiz kadınlara yaraşır.” (Nur Sûresi, 26)
Salih ve saliha olursanız, Allah karşınıza çıkaracaktır.

“Allah kime saliha bir eş nasip etmişse, dininin yarısına yardım etmiş demektir. O halde o da dininin değer yarısını korumada Allah’tan korksun.”
(Taberani, Mu’cemü’l-Evsat, 972; Beyhaki, Şu’abu’l-İman, 5072)

“Dünya başlı başına bir metâ/faydalanma yeridir. Dünyanın en hayırlı nimeti de sâliha kadındır”
(Müslim, Rada’, 64; Nesâi, Nikâh, 15; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c.2, s. l68)

“Saliha kadından daha kıymetli bir dünya nimeti yoktur.” (İbn Mace, Nikâh, 5)
İyiler hep az olacaktır.

“İnsanlar, develere benzerler. Bazen yüz devenin içerisinden, bir tane binilebilecek bir deve bulamazsın.”
(Buhari, Rikak, 189)


“Allahümme’calni mine’l-kalîl/Rabbim, beni azlardan kıl!
“Benim kullarımdan şükreden gerçekten azdır!”
Rabbim bizleri çokça şükreden kullarından eyle….

Ve sen KARDEŞİM;

Sabrınla bir “ASİYE (ra)” İffetinle bir “MERYEM (ra)”
Tevekkülünle bir “HACER (ra)”
Cömertliğinle bir “HATİCE (ra)”
İlminle ile bir “ÂİŞE (ra)”
Cihadınla bir “FÂTIMA (ra)”
Müslüman bir “KIZ”
Müslüman bir “EŞ “
Müslüman bir “ANNE”
Ve “SALİHA BİR KADIN OL!..”

Ve sen KARDEŞİM;

Sabrınla bir “EYÜP (as)”
İlminle bir “ALİ (ra)”
Cömertliğinle bir “HAMZA (ra)”
Sadakatinle bir “EBUBEKİR (ra)”
İffetinle bir “ YUSUF (as) ve OSMAN (ra)”
Adaletinle bir “ÖMER (ra)”
Bilgeliğinle bir “EBU’D –DERDA (ra)”
Fedakarlığınla bir “ MUS’AB B. ÜMEYR (ra)”
Müslüman bir “ ERKEK”
Müslüman bir “EŞ”
Müslüman bir “ BABA”
Ve “SALİH BİR MÜCAHİT OL !!!”

Hayat yollarının kıvrımları ve iniş-çıkışları döne dolaşa kabre varır. İnsanlar, yaşadıkları hakîkat ve niyetler üzere ölürler. Bu dünya hayatında vicdan huzûru içinde yaşamanın, îman ile son nefese kavuşabilmenin ve nihâyet ebedî âlemdeki ilâhî neş’e ve safâlara kavuşmanın en emin yolu, kulun “hamd”, “sabır”, “şükür” ve “zikir” hâlinde istikamet üzere bulunmasından geçer.
Zîrâ Allâh Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de yer ve gökteki herşeyi insanın emrine verdiğini beyân etmektedir:

“O göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lutfu olmak üzere) size âmâde kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.”
(el-Casiye, 13)

“Görmüyor musunuz ki, Allâh göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi garketmiş?!..”
(Lokman, 20)

İnsanoğlunun sahip olduğu bütün nîmetlerin kaynağı Allah Teâlâ’dır.
İnsana bu kadar çok ve muhtelif lutuflarda bulunan Yaratan’a ve nîmetlerine karşı teşekkür ahlâkı; mü’min için îman sermâyesinin yarısını teşkil eder.
Şükür, nîmeti lâyıkıyla idrâk edebilmenin ismidir.
Zîrâ nîmeti, nîmet olarak kavramak, îmânî bir şuur işi;
Bizlere bu kadar nimet bahşeden Rabbe şükürsüzlük neden?
Öyle bir hal aldı ki bu durum zira şükrümüz dahi şükre muhtaç olur hale geldi.

Bu beden dahi senin değilken nedir seni şükürsüzlüğe iten ey nefis! .

ALLAH’IN (svt) SELAMI HİDAYETE TABİİ OLANLARIN ÜZERİNE OLSUN….

İSLAM ÜMMETİNİN SORUNU

Hamd ,Alemlerin Rabbi Allah’a ;salat ,O’nun mahlukatının en hayırlısı Muhammed’e (sav), âline ve bütün ashabına olsun.

Ümmeti Muhammed bugün ne haldedir ve bu halden kurtulmak için çözümler nelerdir diye her gün onlarca kez dile getiriliyor . Lakin çözüm nedir dediğimizde herkes sus pus oluyor, kabuğuna çekiliyor , devekuşu misali başını kuma gömüyorlar .

Bizler ümmetin sorununu ve çözümünü dile getirmeye çalışacağız inşaalah …

Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) günümüze ışık tutmakta ve şöyle buyurmaktadır;

”Öyle bir gün gelecek ki; kafirler, aç kurtların leşe saldırdıkları gibi size saldıracaklardır.

Sahabe sorar: ”Biz o gün sayıca az mı olacağız ya RasulAllah?”

”Hayır! Aksine sayınız fazla olacak. Ama selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Zira Allah heybetinizi(korkunuzu) düşmanlarınızın kalbinden çekip alacak ve sizin kalbinize vehen yerleştirecek.”

Sahabe Yine Sorar: ”Vehen nedir ya RasulAllah?”

”Dünyayı sevip, ölümü kerih görmektir.(ölüm korkusu).”

 (Ebu Davud)

Ümmet Peygamberimizden sonra birçok ayrılığa düşmeye başladı . Bunlar daha çok fikri ayrılıklardan oluşuyordu.  14 asırdır bu ayrılıklar sürmektedir.  Birçok batıl görüşler dine sokulmaya çalışıldı, bu uğurda bir çok kez savaşlar dahi yapıldı.

Kurtuluşa erenler ise sadece KURAN ve SÜNNETE tabii olanlardı.  İnsanlar dünyaya öyle bir bağlandılar ki öyle bir sevgi beslediler ki Allah’ın (svt) dininden şeriatinden yüz çevirdiler bunun yerine kendi elleriyle çıkardıkları  sistemlere, yasalara uydular .

Ümmet ne zaman ki Allah’ın şeriatinden yüz çevirdi o günden beri üzerlerine pislik yağmaktadır.

Hele son bir iki asırdır Halifeliğin tamamen kaldırılması ve Müslüman devletler arasına sınırlar çizilmesinden sonra Ümmetçilik bağları tamamen kopmuştur. Bu durumdan sonra zulümler artmaya kanlar akıtılmaya başlandı.  Resmen ümmet uykudaydı. Yanı başında Müslüman kardeşi zulüm altında iken eli kolu bağlı şekilde umursamaz tavırlarla onları zulümle baş başa bıraktılar.

Bu sözlerimi sadece Türkiye için kullanmıyorum. Bugün kendisini İslam Devleti görüpte Batının kuklası haline gelmiş tüm sözde İslam Devletlerine sesleniyorum.

İnsanları her alanda öyle bir uyutmayı başardılar ki kimse halinden şikayetçi değil ,öyle bir din anlayışı empoze ettiler ki kimse neye inandığını sorgulamaz oldular.  Demokrasiyi öyle bir ümmetin arasına yerleştirdiler ki kendisine Müslümanım diyen insanlar bugün Demokrasinin bekçiliğini ,sözcülüğünü yapar oldular.

Gençlerimizi yani  bizleri  teknolojiyi ve eğitimi kullanarak sisteme köle yaptılar. Gençlik telefon ve sosyal medya yoluyla beyinlerini sulandırdı . Sistem ne söylerse neyi savunmasını söylerse sorgulamadan aklını kullanmadan kabul etmektedir.

Ümmetin halini görüyoruz . Suriye’de ,Irak’ta ,Doğu Türkistan’da ,Afganistan’da ,Yemen’de  ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar inim inim inliyor .Kadınlar ,çocuklar öldürülüyor.

Bunun yanında kendilerine Müslümanım diyen gruplar birbirleri ile savaşmakta her grup kendini hak görmektedir. Bu durum kafirin ekmeğine yağ sürmekten başka birşeye yaramamaktadır.

Bunların en başlıca sebebi Müslümanların Allah’ın dininden , şeriatinden yüz çevirmeleridir.

Allah’ın dininden yüz çevirdik kendi elimizle ortaya çıkardığımız inançlara ,sistemlere uyduk ve bu uğurda çalıştık.

Eğer bizler tekrar İslam Devleti olmak istiyorsak ümmetin kurtuluşunu istiyorsak ,yeryüzünde İslam hakim olsun istiyorsak tek çözümü var o da Allah’ın şeriatine dönmektir.

Tek partili sistemleri denedik olmadı,

Çok partili sistemler denendi olmadı,

Demokrasi her alanda uygulanmaya çalışıldı olmadı,

Sosyalizm , kemalizm gibi batıl ideolojiler denenmeye çalışıldı olmadı,

OLMADI OLMUYOR OLMAYACAK !

Tekrar izzetli günlerimize dönmek istiyorsak İslama sarılmamız,hayatımızın her alanında uygulamaya geçirmemiz gerekir.

Ve bu uğurda mücadele eden cihad eden kanlarını mallarını bu uğurda feda eden Mücahit kardeşlerimize ,ilim ehline desteklerimizi her daim vermemiz gerekir .

Onlar ümmetin namusunu ayakta tutmaya çalışan bunu için kendi canından vazgeçen Müslümanlardır.

Rabbim senin rızan için çalışan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle.

Rabbim Suriye’de ,Irak’ta ,Doğu Türkistan’da ,Yemen’de , Filistin’de , Afganistan’da ve Dünyanın dört bir yanında  zulüm gören Müslümanlara yardım eyle ve onlara yardım eden bir ümmet olmayı nasip eyle .

ALLAHÜMME AMİN…..

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ